Felieton 179 – Czechofilia

Wspominałem już nieraz o tym, że Zaolziacy powinni skorzystać ze swojego położenia i wspomagać zacieśnianie więzi braterskich między Czechami a Polakami, przełamywać stereotypy. Ostatnio dochodzę jednak do wniosku...

Continue reading

Listy czytelników

No, no, wracam z urlopu – a tu nie dość, że miłe komentarze, to jeszcze z pozdrowieniami dla mamy! Głos Ludu, 29/04/2010. Reakcja na Felieton 156 – Słowak mały

Continue reading