Tłumaczenia CZ

Tłumaczę na czeski i jestem w tym dobry.

www.jedzok.com


Přímá spolupráce – Współpraca bezpośrednia


Avion Shopping Park Brno

BMT a.s.

Boomerang Publishing

Kinga Dębska (filmy a divadelní hry – filmy i sztuki teatralne)

Kino na Hranici (Granicy)

Ivan Mládek

Jan Jakub Kolski (film “Wenecja”)

Laja – sekcja “O herbacie”

Magda Frydrych (divadelní hry – sztuki teatralne)

Vysoká škola báňská


Agentury, pro které pracuji – Agencje, dla których pracuję


Azra

Hero Translating

Poznání

Skřivánek