Felieton 286 – Ekologiczny jak starzik

Grupa naukowców określiła niedawno, iż kolaps cywilizacji spowodowany przez globalne ocieplenie nadejdzie w okolicach 2050 roku. Ponieważ zakładam, że nie wszyscy chcecie zejść w męczarniach, postanowiłem zebrać...

Continue reading

Felieton 247 – Zwierzenia ezoterrorysty

Niedawno znajoma zaproponowała dla żartu, że może przeciwnicy nowoczesnej medycyny i techniki (generalnie wszystkiego, co może podnieść jakość i średnią długość życia), chcą po prostu doprowadzić do pandemii...

Continue reading